Srpen 2008

Geografie Středozemě

31. srpna 2008 v 20:30 | Galadriel |  Místa Středozemě
Středozem označuje pouze jeden kontinent v Ardě (dalšími jsou Aman, země Valar; Rómenor a Hyarmenor). Středozem navíc neoznačuje pouhý severozápad Středozemě.
Geografie
Forodwaith, výstižně nazýván též Ledová spoušť je nejsevernější oblastí Středozemě. Nachází se na sever od Šedých a Železných hor. Na západě je zakončen Poloostrovem Forochel a Ledovou zátokou, na východě volně přechází v Rhûn a dotýká se severných Orocarni. Forodwaith je znám jako sídlo draků. Je zde velká zima jako věčná připomínka Melkorova panování.
Orocarni nebo též Červené hory je nejvýchodnější pohoří Středozemě. Někde zde se nacházelo Melkorovo Utumno či Jezero probuzení Cuiviénen.
Rhûn je nejvýchodnější oblastí Středozemě. Na mapách tvoří bílá místa s výjimkou jezera Rhûn (Kaspické moře???). Přesto je pravděpodobné, že i zde se vyskytovala pohoří a řeky. Rhûn hraničí na severu s Forodwaithem, na západě s Rhovanionem a Mordorem, na jihu s Chandem a Blízkým Haradem a na východě s Orocarni.
Rohan území přibližně uprostřed Středozemě. Z východu sousedí s Gondorem a pohořím Emyn Muil, z jihu jsou to Bílé hory. Jediným snadným přístupem ze západu je Rohanská brána mezi Mlžnými a Bílými horami. Za severní hranici je považován Fangornský les. Protéká zde řeka Entva, ktrá se vlévá do Anduiny. Severovýchod tvoří území Východního a Západního Emnetu.
Chand je oblast sevřená mezi Blízkým Haradem, Rhûnem a Mordorem. Blízký Harad je severnější část Haradu, která je také "civilizovanější" pokud lze mluvit o civilizaci. Podobně jako Chand a Rhun i on tvoří na mapě bílá místa Daleký Harad se nachází na jih od Blízkého Haradu. Stejně jako předchozí, i on tvoří bílá místa na mapě. Popsané jsou pouze Žluté Hory na východě Dalekého Haradu. Jinak Blízký a Daleký Harad odpovídají přibližně Bílé a Černé Africe.
Mordor je kromě království také oblast ve Středozemi, hraničící s Rhovanionem na severu, Gondorem na západě, Chandem na jihu a Rhunem na východě. Mordor se sestává ze tří částí - Udûnu, velkého údolí v místě, kde se stýkaly Popelavé hory a Hory stínu; Gorgorothu a Núrnu. Udûn bylo údolí na severozápadě, zcela nevhodné pro rostliny a zvířata. Podobně na tom byl i Západní Gorgoroth, jemuž dominovala Hora Osudu. Východní Gorgoroth sice rovněž nebyl žádná sláva, ale alespoň tam mohlo něco růst. Většinu Mordoru tvořila oblast Núrn, kde se nacházelo jezero Núrn a pár řek ústících do něj
Gondor odpovídá přibližně království Gondor na konci třetího věku. Území Gondoru bylo velmi členité. Severní hranici tvoří řeka Želíz a Bílé hory na západě a na jihu omývá Gondor Belfalaská zátoka. Východní hranici tvoří Hory Stínu. Ke Gondoru se může a nemusí počítat sporné území Harondor. Největšími řekami jsou Anduina a Černokořán
Rhovanion je polodivoké území mezi Mlžnými, Bílými, Popelavými a Šedými horami, na východě přecházející v Rhûn. Značná část Rhovanionu je tvořena Údolím Anduiny a jejích přítoků Kosatcové řeky, Stříberky a Entvy. Další velkou řekou je Celduina, tekoucí do jezera Rhun. V Rhovanionu se nacházely tři velké lesy - Temný hvozd, Lothlórien a Fangorn. Dalé se zde nacházejí tři bažiny - Kosatcová pole, Mrtvé močály a Ústí Entvy. Krajina mezi Temným Hvozdem a Popelavými horami byla kdysi zahradou Entek, ale Sauron ji spálil a nyní se nazývá Hnědé země. Dalšími rysy Rhovanionu jsou Skalbal a Rhosgobel.
Eriador se stal ve třetím věku prakticky synonymem slova Arnor. Hraničí na západě s Ered Luin, na jihu s Hraniční řekou, na východě s Mlžnými horami a na severu s Forodwaithem. Hlavními řekami jsou Mšená, Bouřná, Brandyvýna a Luna. Ve středu Eriadoru se nachází Soumračné vrchy s jezerem Nenuial, a Kraj. Na východní hranici kraje se nachází Starý hvozd
Beleriand ve třetím věku tvořily již jen oblasti Forlindon a Harlindon na západ od Ered Luin
Vodstvo
Severozápad Středozemě je poměrně hustě zavodněn. V zatopeném Beleriandu byly nejdelšími řekami Sirion s přítokem Narog, a Gelion. Sirion pramenil v Eithel Sirionu na západních svazích Hor Stínu. Narog pramenil v Ivrinských tůních a protékal Nargothrondskou říší, aby nakonec potkal Sirion ve Vrbové zemi. Sirion se vléval do moře deltou, kde se později usadili elfové. Karen Wynn Fonstadová odhadla délku Sirionu na zhruba 628 kilometrů (390 mil). Hlavní řekou východního Beleriandu je Gelion, pramenící na Himringu jako Malý Gelion, či v Modrých horách jako Větší Gelion. Šest přítoků Gelionu (Ascar, Thalos, Legolin, Brilthor, Duilwen a Adurant) tvořilo hranice Osirriandu. Po Válce hněvu si řeka Lhûn našla nové koryto a vytvořila Lhûnský záliv. Baranduina vytéká ze Soumračného jezera a vlévá se do Vnitřního moře. Jejím přítokem je začarovaná řeka Opletnice, která se do ní vlévá u Koneckřoví. Řeka Mšená pramení v Obrovištích a společně s Bouřnou vytváří řeku Šeravu. Ta se ve Vodním kraji labutí stéká s Hraniční řekou. Řeka Želíz pramení pod Methedrasem a protéká Nan Curunírem. Jejím přítokem je Adorn. Nejdelší řekou severozápadního Endoru je Anduina, po pádu Númenoru dlouhá 2 234 kilometrů. Vzniká soutokem Sivé a Táhličky. Jejími přítoky jsou Kosatcová řeka, Stříberka, Lipava a Entva (s přítoky Sněžnou a Hraničním potokem). Řekami Gondoru jsou Lefnui, Černokořán, Ringló, Gilrain, Sernui a Poros. Na východě byly důležitými řekami i Celduina a Carnen.


Lothlórien

31. srpna 2008 v 16:44 Místa Středozemě

Lothlórien

Elfská říše Lothlórien ležela mezi toky Velké řeky-Anduiny a Stříberkou-Celebrantem. Doba jejího vzniku se datuje někdy do prvního věku, do časů, kdy spory elfů s lidmi nabíraly na síle. Vládli zde Celeborn Doriathský a jeho manželka, nejkrásnější a nejmocnější z elfů-Galadriel. Ochráncem krásy a magických sil, které změnily pohled na vnější svět byl jeden z Prstenů moci-diamantový Nenya.
Místo, kde je světlo Elberethiných hvězd jasné jako sluneční svit, kde na všudepřítomných stromech ulpívá zlatý lesk, stejný jako Galadrieliny vlasy...kde mohou elfí, lidská, hobití a snad i všechna ostatní srdce, náležící dobré a čestné duši, odpočívat a nechat čas proplouvat kolem bez povšimnutí. Lórien, nazvaný podle valinorských zahrad jednoho z Valar-Irma, dělal skutečně čest svému jménu. Bosé nohy lehce proplouvaly zelenou trávou a kobercem z květin (žlutý elanor a bledý nifredil), oko se smělo kochat zlatými květy, rostoucími na vysokých stromech, jejichž koruny sahají snad až k blankytnému nebi. K tomu všemu vám v uších zní píseň řeky Nimrodel, která protéká celým lesem a nese na svých vlnách věčný odkaz nešťastné lásky.
Ostatní zalehli do voňavé trávy, ale Frodo zůstal chvíli stát ztracen v úžasu. Zdálo se mu, že prošel vysokým oknem, jež vede do zaniklého světa. Leželo tu světlo, pro které v jeho řeči nebylo jména. Všechno, co viděl, mělo krásné tvary a ty vy padaly zřetelně, jako by je kdosi vymyslil a načrtl v okamžiku, kdy Frodovi odkryli oči, a přitom starodávné, jako by trvaly od věků. Viděl barvy, jež všechny znal, zlatou a bílou a modrou a zelenou, byly však svěží a ostré, jako by je v tu chvíli spatřil poprvé a nacházel pro ně nová a podivuhodná jména. Tady nemohlo v zimě ničí srdce tesknit po létě nebo po jaře. Na ničem, co na zemi rostlo, nebylo vidět kaz nebo chorobu nebo znetvoření. Země Lórien byla bez poskvrny.

Arwen vs. Éowyn

31. srpna 2008 v 16:03 | Galadriel |  Soutěže

Kterou postavu máte raději a proč?vs.


Avatary Eowyn

31. srpna 2008 v 15:45 | Galadriel |  Pán prstenů - Avatary

Moria

31. srpna 2008 v 15:45 | Galadriel |  Místa Středozemě

Moria

Moria nebo též Doly Morie je staré trpasličí město pod Mlžnými horami ve fiktivním světě Středozem J. R. R. Tolkiena. Název znamená "Černá propast" nebo "Černá jáma" (sindarsky mor - černý, - jáma). Toto temné jméno si město vysloužilo až poté, co z něj byli trpaslíci vyhnáni. Jeho původní název jeTrpasluj, v trpasličí řečiKhazad-dûm, v elfštině Hadhodrond. Město se objevuje v Pánovi Prstenů, Silmarillionu a v dílech vydaných z pozůstalosti, která popisují, jak Tolkien svou mytologii tvořil.
Je to staré sídlo pod masívem Mlžných hor, které dříve obývali trpaslíci a hledali v něm drahý kov - mithril. Založil ho Durin Nesmrtelný. Během Druhého věku se na západ od Morie, v oblasti zvané Eregion, usídlili Noldor, kteří si říkali Gwaith-i-Mírdain, národ kovářů. Jejich vůdcem byl FëanorůvCelebrimbor. Mezi elfy a trpaslíky panoval čilý obchodní ruch. Elfové s pomocí SauronaPrsteny Moci a když elfové odhalili Sauronovy záměry a jeho pravou totožnost, Sauron s nimi svedl bitvu a téměř všechny je zničil. V té době, roku 1697 Druhého věku, se Brány Morie uzavřely. Trpaslíci tam žili bez kontaktu se zbytkem Středozemě. Roku 1980 Třetího věku však při sledování bohaté žíly mithrilu nechtěně vypustili zlého ducha balroga ze starých časů, a když zemřeli dva jejich králové, byli nuceni odejít. Od té doby tam vládly Sauronovy stvůry a z Morie se stalo obávané místo. I když se trpaslíci vedení Balinem snažili toto místo znovu osídlit (v letech 2989 až 2994), opět je pobili skřeti a trollové. V knize Společenstvo prstenu jím procházelo devět společníků - Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, Gandalf, Pipin, Frodo, Smíšek a Sam. Čaroděj Gandalf s balrogem padli při souboji do propasti, ostatní unikli.
Na Západní bráně Morie byl nápis v elfském písmu tengwar a jazyce Sindarin tohoto znění:
Ennyn Durin aran Moria. Pedo mellon a minno.
Im Narvi hain echant, Celebrimbor o Eregion teithant i thiw hin.
V překladu:
Dveře Durina, pána (krále) Morie. Promluv, příteli, a vejdi.
Já, Narvi, jsem je vyrobil, Celebrimbor z Eregionu napsal tyto runy.
Druhá věta se však dá přeložit jako: Řekni přítel a vejdi
Nápis byl zhotoven z materiálu zvaného ithildin, neboli hvězdoluna, který vynalezl nejspíš už samotný Fëanor a jeho neobvyklou vlastností je to, že ve světle hvězd nebo měsíce září jasným světlem. Společenstvo touto bránou dlouho nemohlo projít, protože jeho členové neznali heslo. Až pak si Gandalf uvědomil, že nápis špatně přeložili. Heslem bylo právě slovo přítel, sindarsky mellon.Diplom pro Triany

30. srpna 2008 v 15:27 | Galadriel |  SB
Diplomek pro Triany majitelku moc krásného blogu

Diplomek za spřátelení

30. srpna 2008 v 10:08 SB
Diplom za SB od ayra-chan

Diplom pro ayra -chan

30. srpna 2008 v 10:00 SB
Diplomek pro další super blog ayra-chan

Chcete spřátelit?

28. srpna 2008 v 11:52 | Galadriel
Pokud máte zájem o spřátelení blogů pište do komentářů

Zapomeň - nádherná básnička

28. srpna 2008 v 11:30 | Galadriel

Zapomeň

Zapomeň, že tě líbal,
že se ti do očí dlouho díval.
Zapomeň, že tě miloval,
že ti svou lásku sliboval.
Zapomeň, že na tom rohu vždycky stál,
že se o tebe bál.
Zapomeň, že ti psal básně,
zapomeň jak se smál krásně.
Zapomeň na jeho oči, nádherné dvě studánky bezedné.
Zapomeň, že ses v nich topila,
žes vždycky trochu
upila.
Zapomeň, že se tě dotýkal,
že skoro ani nedýchal.
Zapomeň na to, jak se smál,
jak si na malýho kluka hrál.
Zapomeň na vůni jeho těla,
pod kterým jsi se chvěla.
Zapomeň, že tu s tebou byl.
ZAPOMEŇ, že ti ublížil!

Nešťastná láska

28. srpna 2008 v 11:30

Nešťastná láska

Já tě milovala,
ale ty ses mi vyhýbal.
Pro tebe bych oči vyplakala,
ale ty sis mě nevšímal.

Proč tak krátká a nešťastná
byla naše láska?
Našel sis jinou, není to kráska.
Už se mi nedíváš přímo do očí,
celý svět se zatočil.

Já jsem si myslela, že mě máš rád,
ale tys chtěl být jen můj kamarád.
To ale nejde, miluješ jinou,
já to vím, ale ne mou vinou.

Guns N' Roses-Don't Cry + překlad

27. srpna 2008 v 13:41
Tahle písnička je věnována Lucince mojí axlgirl
PŘEKLAD

Neplač


Mluv se mnou jemně
Něco je ve tvých očích
Nevěš svou hlavu v žalu
a prosím neplač
Vím , jak se teď cítíš uvnitř
Prožil jsem si to taky
Něco se v tobě změnilo
a ty nevíš co
Neplač dnes v noci
Stále tě miluju miláčku
Neplač dnes v noci
Neplač dnes v noci
Nebe je nad tebou miláčku
a neplač dnes v noci
Pošeptej mi něco
a dej mi znamení
dej mi polibek předtim
než řekneš zbohem
Neber to tak těžce
a prosím, neber to tak špatně
Stále na tebe budu vzpomínat
Na tebe a na to co jsme spolu prožili, lásko
Neplač dnes v noci
Stále tě miluju miláčku
Neplač dnes v noci
Neplač dnes v noci
Nebe je nad tebou miláčku
a neplač dnes v noci
A prosím , pamatuj
že jsem nikdy nelhal
A prosím pamatuj
Jak se teďko cítím, miláčku
Pujdeš si vlastní cestou
ale budeš v pořádku miláčku
Budeš se zítra cítit líp
Přijde svítání miláčku
A neplač dnes v noci
A neplač dnes v noci
A neplač dnes v noci
nikdy neplač
neplač dnes v noci
milíčku , možná někdy jindy
Neplač
Neplač dnes v noci
Neplač .


Johnny Depp životopis

23. srpna 2008 v 12:25 Herci a herečky

Johnny Depp životopis

Datum narození: 9. června 1963

Místo narození: Owensboro (Kentucky, USA)


Znamení zvěrokruhu: Blíženci


Celé jméno: John Christopher Depp II


Životopis:
Johnny Depp se narodil 9. června 1963 Betty Sue Palmerové a Johnu Deppovi v USA. Jeho babička byla indiánka z kmene Cherokee a v žilách mu koluje také irská a německá krev. Po smrti dědečka našel otec práci v Kalifornii. Během tohoto období se rodina stěhovala z místa na místo, často bydlela v motelu. Toto těžké období překonával uléváním, od dvanácti kouřením, pitím a drogami. Johhny Depp má dvě starší sestry Christi a Debbie a staršího bratra Danyho. Sestry jsou nyní jeho osobní asistentky a bratr scénáristou. Johhnyho velkým koníčkem je hudba a hra na kytaru. Působil ve skupinách P a The Kids, která dělala na koncertech předskokana Igi Popovi. Právě kvůli hudbě opustil v šestnácti studium na střední škole. Ve dvaceti se Johnny oženil s Lori Allisonovou, ale jejich manželství nevydrželo a o pár let později se rozvedli. Lori jej však seznámila se svým přitelem Nicolasem Cagem, který mu pomohl do filmového světa a roli ve filmu Noční můra z Elm Street. Depp bral v té době hraní jako zdroj peněz pro muzikantskou kariéru v The Kids. Kapela se však záhy rozešla. Po několika dalších filmech jej producenti Foxu obsadili do seriálu Jumping Street 21, kde hrál mladého policejního detektiva Toma Hansona, který je tajně nasazován do škol, kde má vyšetřovat zločiny. Johnny se stal idolem fanynek (hlavně kvůli svému vzhledu). Po skončení Jumping Street 21 přijal roli ve filmu Střihoruký Edward, kde si zahrál nepříliš pohledného umělého člověka. Ve filmu What´s Eating Gilbert Grape? si zahrál roli maloměstského chlapce, který se snaží uniknout, ale je psychicky připoután ke svému retardovanému bratru (Leonardo di Caprio). Další excelentí roli zahrál ve filmu režiséra Jima Jarmusche Mrtvý muž (Dead man) o Williamu Blakeovi v prostředí Divokého Západu. Naposledy jsme jej mohli vidět ve filmu Piráti z Karibiku. Zahrál si i v Once Upon A Time In Mexico, což je volné dokončení trilogie El Mariachi a Desperado s Antonio Banderas jako nájemných vrahem. I přes své nesporné herecké kvality nemá kromě několika nominací na Zlatý glóbus žádnou hereckou cenu. Delší vztah prožil s herečkou Winonou Ryderovou (Střihoruký Edward), Jennifer Greyovou z Hříšného tance nebo modelkou Keith Mossovou. Již několik let žije s francouzskou herečkou a zpěvačkou Vanessou Paradis. Má s ní dvě děti: dcerku Lily-Rose Melody Deppovou (narozena 27. května 1999) a syna Jacka Johna Christophera Deppa III (narozen 9. dubna 2002). Pokud právě nenatáčí, pobývá nejčastěji se svou přítelkyní v jižní Francii, Paříži nebo Los Angeles. Johhny Depp je známý množsvím tetování. Na pravém bicepsu má nápis Wino Forever (po rozchodu nechal část odstranit), na levém obrácený trojúhelník, přes srdce nápis Lili-Rose, na pravém předloktí Jack a symbol letícího ptáka.

System Of A Down-Atwa

23. srpna 2008 v 5:09 | Galadriel

System of a Down - Forest

23. srpna 2008 v 5:09 | Galadriel

System Of A Down - Chop Suey!

23. srpna 2008 v 5:09 | Galadriel